субота, 5 грудня 2015 р.

Мета  – ознайомлення студентів із поняттям «життєва компетентність» та із структурою і метою створення індивідуальної життєвої програми, надання можливості поділитися своїми думками, досвідом та здобутками з іншими студентами, які навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом підготовки «Дошкільна освіта». В даному блозі студенти матимуть змогу ділитися результатами  власних досліджень із проблеми розвитку життєвої компетентності; досвідом поєднання навчальної та позанавчальної діяльності; досвідом реалізації життєвих планів і переборення труднощів для досягнення мети тощо.
Напрями діяльності лабораторії:
1.            Висвітлення теоретичних основ, методологічних принципів, практичних засобів і рекомендацій щодо розвитку життєвої компетентності майбутніх вихователів ДНЗ у позанавчальній діяльності.
2.            Ознайомлення студентів із  орієнтовною структурою індивідуальної життєвої програми.
3.            Заохочення студентів до створення і реалізації (шляхом висвітлення результатів на загальному блозі) власної траєкторії розвитку життєвої компетентності.
4.            Надання студентам - майбутнім вихователям ДНЗ можливості  висловлювати власні ідеї, погляди, стратегії щодо організації власної  навчальної та позанавчальної діяльності, розвитку життєвої компетентності.
5.            Організація практичної педагогічної діяльності з навчання, виховання й особистісного розвитку життєвої компетентності майбутніх вихователів ДНЗ у позанавчальній діяльності.